Lika kön leka jämlikast

Forskning visar att homosexuella är mer jämlika i sina relationer än heterosexuella. Vissa amerikanska forskare menar att samkönade förhållanden är förtruppen till hur heterosexuella relationer kan se ut om 200 år.

Publicerad
Bögar delar hushållsarbetet mer jämlikt än heterosexuella. Oftast beror det på att ingen av dem vill ägna särskilt mycket tid åt hushållssysslor. Yrkesarbetet är viktigast och hjälper till att definiera manligheten, säger Lisa Giddings.

Bögar delar hushållsarbetet mer jämlikt än heterosexuella. Oftast beror det på att ingen av dem vill ägna särskilt mycket tid åt hushållssysslor. Yrkesarbetet är viktigast och hjälper till att definiera manligheten, säger Lisa Giddings.

Annons

– Lesbiska par strävar medvetet efter att vara mer jämlika. Många flator är feminister och anser att det har låg status att vara hemmafru, säger den amerikanska ekonomen Lisa Giddings.
Hon har studerat hur arbetsfördelningen ser ut hos samkönade par. Hennes slutsats är att flator och bögar fördelar hushållsarbetet mer jämlikt än heterosexuella par.
– Bögar delar också hushållsarbetet mer jämlikt, men av andra skäl. Oftast beror det på att ingen av dem vill ägna särskilt mycket tid åt hushållssysslor. Yrkesarbetet är viktigast och hjälper till att definiera manligheten.
Diskussionerna kring homosexuellas parliv har i Sverige mest handlat om huruvida de kan vara bra föräldrar. Att samkönade par i viss mån kan fungera som föredömen för heterosexuella är ett ovant perspektiv. Men vissa amerikanska forskare menar att samkönade förhållanden är förtruppen till hur heterosexuella relationer kan se ut om 200 år.
Det finns förstås inkomst- och statusskillnader i samkönade parförhållanden. Men när en man och en kvinna lever ihop ger skillnader i lön större utslag på arbetsfördelningen hemma.
Lesbiskas medvetenhet och bögars fokus på yrkeslivet är inte de enda orsakerna till större jämställdhet. Lisa Giddings, själv lesbisk mamma, tror att frånvaron av sociala och biologiska skillnader är viktigare.
– De vanligaste orsakerna till skillnader i hushållsarbetet existerar inte i homopar. Lönegapet brukar inte vara så stort, den biologiska skillnaden finns inte och inte de motsatta könsrollerna. Dessutom får färre homosexuella barn. Det om något brukar accentuera skillnaderna i heterosexuella familjer.
Lisa Giddings slänger dock in en brasklapp. Den hittills största studien av både heterosexuella och samkönade par, American Couples: Money, Work and Sex, genomfördes i början av 80-talet. Då var kvinnor i hög grad hemmafruar och män förvärvsarbetande.
– Om studien gjordes om i dag tror jag inte att vi skulle se så stora skillnader eftersom kvinnor
i allt högre grad har börjat arbeta och män gör mer hushållsarbete.
Så det är med viss försiktighet som Lisa Giddings säger att samkönade par är mer jämlika. Den ekonomiska jämlikheten i samkönade relationer i USA kan mycket väl bero på hur lagen ser ut. Eftersom de i många stater inte tillåts gifta sig är ekonomiskt oberoende viktigt.
Hon har inte sett några tendenser i samkönade förhållanden till att dela upp arbetet enligt ett könsstereotypt mönster – att den ena gör traditionellt manliga och den andra traditionellt kvinnliga sysslor.
– Jag hoppades nästan att jag skulle hitta det.
Lisa Giddings hänvisar till sitt yrke. Som ekonom anser hon att sociala normer fyller en funktion genom att de hjälper oss att skapa en effektiv samvaro.
– Om jag inte varje dag behöver förhandla om på vilken sida av vägen jag ska köra, så går det oerhört mycket smidigare att köra bil. Det spar tid. Detsamma gäller för familjelivet. Om vi vet att mannen klipper gräset eller kvinnan väcker barnen så blir samlivet mer effektivt. Könsroller är inte bara av ondo eftersom de förenklar livet.
Lisa Giddings tillägger att få par – samkönade eller inte – följer det stereotypa mönstret. När det blir bråk så handlar det om samma saker för alla. Hushållsarbete, sex och pengar är de tre stora konfliktskaparna oavsett parens sexualitet och kön.
– Däremot finns en konfliktkälla som är specifik för bögar och flator. Diskrimineringen från samhället och frånvaron av stöd från föräldrarna utgör en stressfaktor, som många inte tänker på.
Hon hänvisar till en ny amerikansk studie. Den visar att homosexuella par hanterar konflikter bättre än heterosexuella. Lisa Giddings tror att det kan bero på den prövning det innebär att tackla en homofob värld.
– Kanske är de bäst fungerande homoparen starkare eftersom de har klarat sig igenom hela den processen.
Studien som visar att samkönade par är bättre på att kommunicera är gjord av psykologerna John Gottman och Robert Levenson. Den är en del i John Gottmans forskning om hur man skapar sunda och lyckliga relationer.
Efter omfattande studier av heterosexuella par har han kompletterat sin forskning genom att
under tolv år studera 21 lesbiska och 21 bögpar. Studien visar att lesbiska, bögar och heterosexuella är i stort sett lika nöjda med samlivet. Men som konfliktlösare sticker de samkönade paren ut.
De har en oväntat god förmåga att reda ut meningsskiljaktigheter innan de utmynnar i regelrätta bråk. De använder sig nämligen av mer humor och värme när de tar upp meningsskiljaktigheter. Maktmedel som att domdera, skrämma och hota används i lägre grad. Det tolkar John Gottman som att rättvisa och maktbalans är viktigare och vanligare i samkönade par.
I ett heterosexuellt förhållande är det dessutom lättare att såra sin partner med en negativ kommentar, än att få partnern att känna sig bra genom en positiv kommentar. I de homopar som John Gottman studerat är det tvärtom. Positiva kommentarer gör mer gott än vad de negativa gör ont. Det tyder på att flator och bögar accepterar en viss grad av negativitet, utan att ta det personligt.
Ytterligare en faktor gör bögarnas och flatornas parliv mer friktionsfritt. En man och en kvinna som är olyckliga i förhållandet går ofta runt som två krutdurkar. Vid minsta gnista exploderar de. Det gör det svårt för parterna att lugna sig efter ett bråk. Olyckliga samkönade par visar lägre nivåer av anspänning och har alltså bättre möjlighet att lugna varandra. Det är inte för inte som Gottman talar om de samkönade paren som föredömen.
Men även mellan bögar och lesbiska kan John Gottman se skillnader, som han hänvisar till hur vi formas av samhället. Lesbiska är mer expressiva när de bråkar – och visar såväl ilska som humor, upprördhet och intresse
i en konflikt. Det tror John Gottman hänger ihop med att de vuxit upp i ett samhälle där kvinnor förväntas vara bra på att uttrycka sig.
Manliga samkönade par måste däremot vara extra försiktiga vid konflikter. John Gottmans studie visar att bögar har svårare än både lesbiska och heterosexuella att laga ett trasigt förhållande. Om den som initierar konflikten i ett bögpar är negativ har den andra partnern svårare att lappa ihop förhållandet.
Det betyder att bögar är i större behov av hjälp för att kompensera de negativa känslor som oundvikligen dyker upp när de bråkar, enligt John Gottman.

Karin Wallton

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons