Aktieanalys

Daniel Zetterberg: Lifco: Värt prislappen?

Förvärvskonglomeratet Lifco är dyrt även när man väger in bolagets konjunkturstabila grossistförsäljning mot tandkliniker. Men kanske är aktien lite som ett tandläkarbesök – det är dyrt och svider till en början men lönar sig i slutändan?

Fredrik Karlsson kan stoltsera med drygt 20 års erfarenhet på posten som vd för Lifco.
Fredrik Karlsson kan stoltsera med drygt 20 års erfarenhet på posten som vd för Lifco.

Idén är simpel. Använd verksamhetens befintliga kassaflöden till att förvärva nya företag vilket i sin tur ger nya kassaflöden som kan användas till att köpa ännu fler företag. Och upprepa.

Det finns ett par bolag av denna sort på börsen och konglomeratet Lifco (353 kr) är ett av dem. Tabellen nedan visar ytterligare några och hur de värderas. Lifco är klassens stjärna och värderas högre än kusinerna Indutrade, Addtech och Lagercrantz inom teknikhandel.

Bolag Avkastning 1 år % P/E 2019E EV / Ebit 2019E Ebit-marginal 2019E % Största ägare
Lifco 17,7 19,4 15,9 16,3 Carl Bennet
Indutrade -3,4 15,1 13,0 12,5 Lundbergs
Addtech -7,3 14,1 13,1 9,3 Fonder + Anders Börjesson + Tom Hedelius
Lagercrantz 0,9 14,2 13,2 11,9 Fonder + Anders Börjesson
Nibe 16,1 20,7 16,4 12,7 Melker Schörling
Genomsnitt 4,8 16,7 14,3 12,5
Källa: Factset

Ursprungligen var Lifco en division inom Carl Bennet-ägda Getinge men 1998 delades verksamheten ut till Getinges aktieägare. Samtidigt blev också Fredrik Karlsson (nu 56 år) vd för Lifco och sitter kvar än i dag.

Gemensamt med övriga bolag i tabellen ovan är att Lifco jobbar med extremt liten central organisation och styrning. I stället staplas nyförvärvade dotterbolag "på hög" utan någon strävan efter synergieffekter sinsemellan.

Affärsmodellen är inte helt okontroversiell och det är främst de senaste åren som den här typen av ofokuserade konglomerat värderats upp på börsen. Rätt eller fel kan man diskutera men vi kan åtminstone konstatera att Lifcos facit är imponerande.

Senaste åren har Lifco köpt ett tiotal nya företag varje år. Oftast letar man efter redan välfungerande verksamheter som är ledande inom någon särskild nisch. Efter övertagandet sätter man gärna en ny styrelse och nya incitamentsprogram på plats. Och skruvar ofta åt fokuset på starka kassaflöden och effektiv rörelsekapitalhantering.

Totalt består koncernen i dag av 138 fristående och helt decentraliserade bolag. Dotterbolagen finns inom tre affärsområden med helt olika verksamheter (ytterligare ett tecken på att man inte letar några synergier mellan de förvärv som görs).

Sammantaget närmar sig koncernen en omsättning på 12 miljarder kronor i år. Tabellen nedan visar våra prognoser för Lifco framöver. Oannonserade förvärv är inte inkluderade i antagandena vilket innebär att framtiden lär bli ytterligare något bättre, lite beroende på hur stora förvärv görs.

Lifco
Börskurs: 353,00
Antal aktier (miljoner): 90,8
Börsvärde: 32 052 Mkr
Nettoskuld: 4 240 Mkr
VD Fredrik Karlsson
Styrelseordförande Carl Bennet
SvD Börsplus huvudscenario
2018E 2019E 2020E
Omsättning 11 700 12 519 13 145
- Tillväxt 17% 7% 5%
Rörelseresultat 2 059 2 228 2 366
- Rörelsemarginal 17,6% 17,8% 18,0%
Resultat efter skatt 1 415 1 588 1 723
Vinst per aktie 15,58 17,49 18,98
Utdelning per aktie 4,75 5,25 5,75
Direktavkastning 1,3% 1,5% 1,6%
Nettoskuld/EBIT 1,4 0,9 0,5
P/E 22,7 20,2 18,6
EV/EBIT 17,0 15,3 14,0
EV/Sales 3,0 2,7 2,5

I år har Lifco som många andra haft lite problem med flaskhalsar i produktionen och ökade leveranstider vilket ger högre lagernivåer. Generellt är det dock svårt att klaga på utvecklingen i Lifco som över tid varit fantastisk.

Fortsätter bolaget på den inslagna vägen och kan värderas till samma höga multipel som i dag finns en uppsida på kanske 20 procent på två till tre års sikt. Men ett antal risker finns förstås:

  • Ledningen. Vd Fredrik Karlsson är ett stort plus i vår bok. Han kan säkert sitta kvar i tio år till om han skulle önska – men ett vd-byte är ändå en tänkbar risk.
  • Förvärven. Än så länge har man lyckats undvika större snedsteg. Så måste det också fortsätta om aktien ska bli bra.
  • Lönsamheten. Lifco har stadigt ökat rörelsemarginalen (Ebita) från kring 11 procent 2010 till närmre 18 procent i dag. Finns det mer att klämma ut eller ligger det snarare närmre till hands att skissa på svagare utveckling framöver?
  • Konjunkturen. Lifco är ett konjunkturkänsligt bolag även om dentalverksamheten är superstabil och bör värderas klart högre än övrig verksamhet. Skuldsättningen är halvhög (2x Ebitda) och börjar det svaja lär det bli färre förvärv vilket skulle sänka tillväxttakten och troligen värderingen på aktien.
  • Värderingen. Är det värt att köpa Lifco för kring 16 gånger rörelseresultatet jämfört med 13 gånger för bolag som Indutrade, Addtech och Lagercrantz?

I stort gillar vi Lifco och det är helt klart en aktie att hålla koll på. För den långsiktige placeraren som inte räds en halvhög värdering här och nu är aktien värd att äga.

Den höga värderingen gör dock att vi ställer oss neutrala till Lifco på något års sikt. Men om kursen återigen faller nedåt 300-320 kronor kan det vara läge att kika närmre på aktien igen.

Lifcos 10 största ägare Kapital Röster
Carl Bennet 50,1% 68,9%
Fjärde AP-fonden 7,6% 4,8%
Didner & Gerge Fonder 5,3% 3,3%
Swedbank Robur Fonder 4,9% 3,1%
Carnegie Fonder 4,1% 2,6%
Handelsbanken Fonder 2,8% 1,8%
Capital Group 2,3% 1,4%
ODIN Fonder 1,9% 1,2%
Vanguard 1,3% 0,8%
Norges Bank 1,3% 0,8%
Källa: Holdings

___________________________

Mejla oss gärna på borsplus@svd.se om du har förslag eller frågor.

Läs även

Fredrik Karlsson kan stoltsera med drygt 20 års erfarenhet på posten som vd för Lifco.

Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X