X
Annons
X

Liedmans frihetstanke idérik men motsägelsefull

Sven-Eric Liedman
Tankens lätthet, tingens tyngd.
Om frihet
215 s. Albert Bonniers förlag. CA 239:-

Tankar och lätthet är bra, ting och tyngd problematiska i Sven-Eric Liedmans bok Tankens lätthet, tingens tyngd. Om frihet.
Texten har börjat som underlag för en doktorandkurs om frihetsbegreppet, men professorn i idé- och lärdomshistoria svingar sig stilistiskt högt över kompendienivå. Idétraditioner, begreppsanalys, dagspolitik blandar sig livligt, stundom med tänkares livskriser.
Det börjar hos Friedrich Schiller. Av honom, påstår Liedman, är numera bara dikten "An die Freude" välkänd, som EU-hymn. "Glädjens gudagnista som den besjunger får kasta sitt snabbt slocknande ljus över fiskekvoter och jordbrukstullar." I Schillers drama "Wallensteins död" talas om hur tankar så underbart ryms bredvid varandra, medan ting kräver utrymme. Inte minst kolliderar fysiska föremål när de är ägodelar, och privata revir och staters territorier utesluter de icke delaktiga.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X