Annons

Anders Burman:Liedman lotsar in Marx i 2000-talet

Efter en lång karriär med Karl Marx som ständig följeslagare har Sven-Eric Liedman skrivit en både spränglärd och pedagogisk biografi över den fortsatt aktuella tänkaren. Boken har alla förutsättningar att bli ett ­erkänt verk också i den internationella Marxlitteraturen.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Sven-Eric Liedman och Karl Marx.

Foto: Cato Lein, AOP Bild 1 av 1

Sven-Eric Liedman och Karl Marx.

Foto: Cato Lein, AOP Bild 1 av 1
Sven-Eric Liedman och Karl Marx.
Sven-Eric Liedman och Karl Marx. Foto: Cato Lein, AOP

I förordet till sitt urval av Karl Marx ungdomstexter från 1965, ”Människans frigörelse”, skrev Sven-Eric Liedman: ”Han kan fort­farande tjäna som direkt inspirationskälla, som förargelseklippa, som tankeväckare.” Det är ord som den nu 76-årige idéhistorikern av allt att döma ännu skriver under på. Ja, mot bakgrund av den senaste djupa ekonomiska krisen och när klassklyftorna återigen ökar kraftigt menar han att Marx aktualitet rentav är större nu än vad den var på 60-talet: ”Marx analys av sin samtid stämmer alltså bättre idag än för femtio år sedan. Träff­säkerheten gäller framför allt kapitalismens sätt att fungera.” Orden är hämtade från ”Karl Marx. En biografi” (Albert Bonniers Förlag), en drygt 800-­sidig tegelsten som utkommer i dag. Det är en sedan länge efterlängtad bok av en Sveriges främsta humanister.

Annons
Annons
Annons