Lidköping äldre än vad man trott

Lidköping kan vara minst 400 år äldre än vad man tidigare känt till. Fynd i ån Lidan tyder på att det funnits en hamn där redan på 1000-talet, skriver Nya Lidköpings-Tidningen.

Under strecket
TT
Publicerad
Annons

Det är ett marinarkeologiskt projekt som pågått sedan 1998 som nu avslutats. Vid undersökningarna har forskare bland annat hittat en 15 meter bred kajanläggning. Prover från en pålrad visar att stolparna är från 1000-talet.

Dessutom har stenkistor som tros vara brofundament hittats. Åldersdateringen på en stenkista visar att den är från mitten av 1100-talet.

Annons
Annons
Annons