Annons

Liberalismens moral angrips från höger

Liberalismens viktigaste princip, den personliga friheten, har blivit så helig att den legitimerar varje som helst beteende och leder till en rotlös och jagcentrerad kultur. Det anser författarna till ”Norms of Liberty”, som försöker förena frihetstanken med en klassisk etik.

Under strecket
Publicerad

Det börjar bli alltmer uppenbart att planekonomiernas kollaps och marknadsekonomins seger i slutet av 1900-talet inte inneburit någon slutlig seger för liberalismen. För bara några år sedan sågs denna ideologi som närmast hegemonisk, och förutspåddes dominera politiken för lång tid framöver. I dag är samma ideologi allvarligt ifrågasatt, så allvarligt att till och med dess anhängare talar om liberalismens kris.
Kritikerna kommer den här gången inte från vänster, utan från höger; de är inte socialister utan kommunitärer och konservativa. Slagfältet är inte ekonomin, där kapitalistisk marknadsekonomi, om än kritiserad och reglerad, fortfarande åtnjuter respekten som segern över planekonomin givit; utan etiken.

Liberalismen, hävdar dessa kritiker, leder till en jagcentrerad, atomistisk, ytlig och rotlös kultur, där varje värde underordnas den heliga friheten, en frihet som legitimerar varje avart av beteenden. En sådan ordning må skapa mest ”prylar”, men inte minst i en tillvaro där knapphet ersatts av överflöd väcks frågan om inte denna utveckling sker på bekostnad av andra, djupare värden. Är det rentav individens lycka, mognad och växt som står på spel?

Annons
Annons
Annons