Annons
X
Annons
X

”Liberaler som blundar för mänskliga rättigheter”

Liberala Kvinnor vill bryta mot alla grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter, när de vill förbjuda religiösa friskolor. Det skriver företrädare för Kristna Friskolerådet i en replik.

Debatten om religiösa friskolor
Foto: Lars Pehrson

REPLIK | RELIGIÖSA FRISKOLOR

Företrädare för Liberala Kvinnor tar nu sitt partis antiliberala utveckling till en ny nivå genom att kräva ett totalförbud för religiösa förskolor och skolor. Det är uppseendeväckande att inflytelserika politiker ger sig in i en debatt med så bristfälligt faktaunderlag och med ett uppenbart förakt för de mänskliga rättigheter som mänskligheten kämpat för de senaste seklerna, men som nu inte bara hotas av Trump, Erdogan och Le Pen, utan även av Liberalerna.

Debattörerna bygger sin artikel på påståendet att religiösa skolor har ett undantag i skollagen från att undervisningen ska vara icke-konfessionell. Detta är inte sant och det är en gåta att debattörerna inte känner till det. Att dessutom kalla en etablerad kristen församling för sektliknande och dra upp ett gammalt uttalande, från tiden innan nya skollagen, av en lärare vid en kristen skola, illustrerar effektivt bristen på goda argument.

Slutsatsen av debattartikeln blir att Liberala Kvinnor vill bryta mot alla grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter. Det ärligaste vore om de rakt upp och ner klargjorde att de inte står bakom vare sig FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, Europakonventionen, Barnkonventionen, EU-stadgan, FN:s Internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter eller FN:s Internationella konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Vilken diktator som helst kan stå upp för mänskliga rättigheter, bara man får välja ut dem som passar ens agenda. Men alla de mänskliga rättigheterna är beroende av varandra – de utgör en helhet, på samma sätt som sidorna i en kupol. När en av rättigheterna raseras, rasar hela kupolen. Att stå upp för dem alla visar på respekt, solidaritet och bejakande av mångfald, vilket torde vara själva grunden för ett liberalt tänkande.

Annons
X

Konventionerna om mänskliga rättigheter försvarar undantagslöst skolor på religiös grund, rätten att driva alternativa skolor och att välja utbildning utifrån religiös, filosofisk och pedagogisk övertygelse. Alternativa skolor är nödvändiga för ett sunt samhälle. De är en vaccination mot en totalitär utveckling. Historien visar med skrämmande tydlighet vad som händer när denna rättighet inskränks.

Familjen är bättre lämpad än staten att besluta om de egna barnens utbildning. Själva utgångspunkten för konventionerna om mänskliga rättigheter är att skydda medborgarna från en stat som anser sig veta vad som är bäst för individer och familjer. Det är sorgligt att vi ska behöva säga detta till människor som kallar sig liberaler.

Tydligen behövs konfessionella skolor av ytterligare ett skäl; för att värna om att den liberala grundidén finns kvar i den svenska skolan.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Bo Nyberg

  ordförande Kristna Friskolerådet

  Katty Uussaar

  vice ordförande Kristna Friskolerådet

  Sven Magnusson

  vice ordförande Kristna Friskolerådet

  Lars Brandström

  styrelseledamot Kristna Friskolerådet

  Annons
  Annons
  X
  Foto: Lars Pehrson Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X