X
Annons
X

Mats Wiklund: Liberal press del av demokratins framväxt

En fri och bred åsiktsbildning är central för demokratins livskraft. En demokratisk samhällsutveckling utan en aktiv och samhällsengagerad dagspress är svår att föreställa sig. I tidningarnas uppdrag ligger att – som Expressens förste chefredaktör Ivar Harrie skrev i en programförklaring: "väcka, oroa och förarga".

Tidningar ska vara ständigt lyssnande och drivande. En framgångsrik publicist lägger alltid örat till marken för att uttyda och fånga upp signalerna i myllret av röster. En tidning måste veta vad som är på gång. Men den måste också stå för något. Låt oss kalla det ett perspektiv eller en princip. Inte ens det mest omdömesgilla och balanserade reportage står fritt från subjektivitet. Det vilar ju på en värdering och ett urval. Detta – inte detta – ska vi skriva om!

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X