Annons
X
Annons
X

Letter kallas för sopor

KOLUMN | Klarspråk av LO

När det gäller svenska LO:s kamp mot tjänsteföretag med rötter i Lettland kan man visserligen uppröras över språkbruket, men ändå känna tillfredsställelse över att det talas klarspråk.
Som till exempel LO:s utredare Ingemar Göransson nyligen (5/7) i soffan hos programledarna Stina Lundberg och Janne Josefsson i SVT:s Gomorron Sverige. Det finns dock ingen anledning att ge sig på Göransson personligen - han är endast intressant på grund av de argument han kolporterar.
I en fem minuter lång diskussion om erbjudandet från ett bemanningsföretag att för 75 kronor i timmen och helt lagligt hyra in lettisk arbetskraft kallar Göransson fem gånger denna arbetskraft för ”sopor” som ska ”bäras ut” för att ”hålla rent”. Josefsson överreagerar (som vanligt) och undrar om Göransson jämför lettiska arbetare med kackerlackor och Lundberg rynkar på näsan för ordval som ”smuts” och ”hålla rent”.

Men mer avslöjande än Göranssons rännstensspråk är hans förklaring till varför och hur soporna ska bäras ut:
”Men skulle inte du själv vilja bygga om din veranda för 75 kronor i timmen”, frågar Josefsson.
”Jag skulle först tänka att det vore jättefiffigt”, blir svaret. ”Sedan skulle jag tänka lite och se att det jag gör är del i en enhet som kallas Sverige eller arbetsmarknaden.”
”Så av ren solidaritet ” avbryter programledaren. Göransson replikerar: ”Nej, inte av solidaritet och klokskap, inse att jag är en del av en helhet.”
Men holistiskt flum bär inte bort sopor, ty som Stina Lundberg invänder: ”Men för vanliga människor som ska bygga om och som har att välja mellan: Hyr en lett för 75 kronor i timmen och han får sina sociala avgifter och sin sjukförsäkring betald i Lettland, och jag har bara råd om jag tar honom och inte den svenske.”
LO:s man tar bladet ur munnen: ”Därför organiserar sig svenska byggnadsarbetare i fackföreningar Facket har två uppgifter. Det ena är att se till att jag får det bra. Den andra är att se till att andra inte är billigare än mig, för vem vill betala mig om andra
jobbar så här.”

Annons
X

Att de som säljer varor och tjänster försöker samarbeta för att hålla priserna höga, konstaterade redan Adam Smith: ”Människor inom samma yrke råkas sällan ens för avkoppling och trevnad utan att samtalet slutar i en konspiration mot allmänheten eller i något påhitt för att höja priserna.”
Allmänhetens bästa motmedel är konkurrens och fri etableringsrätt. Om en köpmannaförening samordnar sina medlemmars priser så de inte kan sänkas, hotar de som ville stå utanför med sanktioner och stryk, hindrar utländska köpmän att etablera sig eller import av billigare varor, skulle vi se det som en sammangaddning mot allmänheten.
Skillnaden mellan köpmannaföreningen och fackföreningen är att den senare i Sverige har laglig rätt att konspirera mot allmänintresset. Denna lagliga, dock inte moraliska, rätt förklarar också varför svensk fackföreningshistoria till skillnad från amerikansk dito har varit så fredlig, som det brukar heta.

Ekonomen Mancur Olson förklarade i ett banbrytande arbete från 1965, The Logic of Collective Action, att om en grupp människor ska handla samfällt, är de tvungna att ha instrument för att få samtliga gruppmedlemmar att underkasta sig detta agerande. Facket måste helt enkelt tvångsvägen kunna ”se till att andra inte är billigare än mig”. I Sverige fick fackföreningarna statens våldsapparat bakom sig för att kunna utöva detta tvång, i USA fick de liera sig med frilansande våldsutövare.
Med statsmakten i ryggen kunde också det svenska fackets språk bli mildare - men när priskartellen hotas lossnar tungans band, och då kan också en organisation, vars ordförande alltid sitter i regeringspartiets verkställande utskott, beskriva medborgare från ett grannland, tillika medlem av EU, som avskräde som ska bäras bort.

Thomas Gür är egenföretagare, fri skribent och programledare i TV 8:s intervjuserie Global Axess.

thomas Gür

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X