Annons
X
Annons
X
Börsplus
Aktieanalys

Daniel Hniopek: Lerøy en laxaktie för laxasken?

Norska laxodlare sitter på en form av outtömlig guldgruva. Lerøy är ett sådant bolag med en aktie som ser rätt billig ut. Men just nu är lönsamheten rekordhög och frågan är om nu är rätt läge att köpa aktien?

Norska laxaktier sticker ofta ut som billiga när man tittar på olika värderingsnyckeltal. En sådan aktie, som finns i Börsplus utdelningsportfölj, är Lerøy Seafood. Aktien handlas just nu till 8 gånger vinsten (p/e) och det gör oss intresserade att fördjupa oss i bolaget.

Bild 1 av 6

Kursdiagrammet visar aktiens historiska utveckling jämfört med index och därefter ett tänkbart spann över framtida utfall baserat på SvD Börsplus tre scenarier för bolagets utveckling och aktiens värdering under de kommande tre räkenskapsåren.

Bild 2 av 6

Kartan visar var lax odlas i världen, där Norge och Chile är absolut störst. Pilarna visar handelsflödena mellan olika regioner. Lax är en färskvara där alltför långa transportsträckor kan vara kostsamt, vilket gör att priset på lax inte är lika högt i alla regioner. Tryck på bilden för att se hela grafiken. Källa: Salmon Farming Industry Handbook 2016, Marine Harvest.

Bild 3 av 6

Grafen visar hur priset på lax (röd linje) varierar över tid i vissa cykler. De blåa staplarna visar tydligt hur detta påverkar lönsamheten i branschen. Tryck på bilden för att se hela grafiken. Källa: Salmon Farming Industry Handbook 2016, Marine Harvest.

Bild 4 av 6

Lax brukar ofta lyftas fram som särskilt effektivt att odla. ”Feed conversion” visar ungefär hur många kilo foder som krävs för att djuret ska öka ett kilo i vikt. Tabellen visar att lax kräver väldigt lite foder jämfört med uppfödning av kyckling, grisar eller kor. Det är positivt eftersom foder ofta är en av de större kostnadsposterna inom djuruppfödning. Tryck på bilden för att se hela grafiken. Källa: Salmon Farming Industry Handbook 2016, Marine Harvest.

Bild 5 av 6

Grafiken visar hur mängden odlad lax sedan länge överstiger mängden vildfångad lax. Volymen odlad lax har över tid växt med ungefär 7 procent årligen globalt. Tryck på bilden för att se hela grafiken. Källa: Salmon Farming Industry Handbook 2016, Marine Harvest.

Bild 6 av 6
Annons
X
Annons
X