Annons
X
Annons
X

Lennart Hardell svensk mästare i cancerlarm

Perspektiv /
Det har blivit många cancerlarm under de senaste årtiondena signerade cancerläkare Lennart Hardell, numera professor i Örebro.
Det är ingen överdrift att kalla honom svensk mästare i cancerlarm.

Allt från tamponger till bröstmjölk och begagnade TV-apparater har pekats ut som cancerrisker. Larmen har ofta lanserats på Dagens Nyheters debattsida och nästan alltid fått stort genomslag i andra medier.
Under den senaste tiden har det mest handlat om mobiltelefoner, studier som nu alltså underkänns av Strålskyddsinstitutets experter.

Detta omfattande larmande följdes under lång tid med kollegial tystnad från forskarvärlden, samtidigt som Lennart Hardells stjärna successivt dalade.
Han har svårt att få forskningsanslag, sedan 1996 är han till exempel helt stoppad i Cancerfondens utdelningar. Frågetecken har omgett hans återkommande så kallade fall-kontrollstudier, en metod som är ökänd för att vara osäker, ha lågt bevisvärde och vara fylld av fallgropar. Men få har sagt något, utom kanske på sistone när ett antal ledande svenska epidemiologer och andra börjat argumentera främst mot mobiltelefonlarmen.

Annons
X

Mest tyst har det nog varit från Umeå. Det var där Lennart Hardell startade sin karriär i slutet av 70-talet.
Han började med att publicera studier som visade att ogräsbekämpningsmedlet hormoslyr ökade risken för en ovanlig cancersjukdom som kallas mjukdelssarkom. Hormoslyr var den tidens absolut hetaste miljöfråga och han pekar själv fortfarande på sarkomsambandet som sin största bedrift.

Men i Umeå sitter ett antal personer som under alla dessa år dolt hemligheter om denna hormoslyrforskning.
Lennart Hardells dåvarande chef var professor Lars-Gunnar Larsson, som fortfarande plågas av minnena:

– Det som hände var oerhört traumatiskt. Bland det värsta jag upplevt, säger han idag.

Han berättar om hur Hardells uppmärksammade hormoslyrfynd började ifrågasättas. Kunde det finnas metodfel? Var det rätt att Lennart Hardell själv utvärderade svaren?
Den 29 februari 1984 beslöt chefen att göra en helt ny studie för att kontrollera forskningen och för att eliminera alla misstankar om felaktigheter.
Det viktigaste villkoret för att undvika fallgropar var att samtliga enkätsvar från deltagarna som fått cancer
(fallen) och de friska kontrollerna skulle sändas oöppnade till en annan avdelning på sjukhuset, inte till Lennart Hardell personligen. Svaren skulle därefter avidentifieras för att ingen skulle kunna veta vilka som var fall och vilka som var från kontrollgruppen.
Under sommaren upptäcktes att enkätsvar från flera fall hade postats gruppvis i separata kuvert från några få poststationer i Norrbotten samt från Sundsvall. De svarandes hemort stämde dessutom inte med poststationerna.

I en idag fortfarande hemlig rapport slås fast att Lennart Hardell själv tagit emot enkäterna, flyttat över dem i nya kuvert och själv eller med hjälp av någon annan postat dem i klump från olika poststationer.
Lennart Hardell som var i USA kallades hem, förklarade sitt beteende med att han var rädd att studien skulle avbrytas om han berättat vad som hänt, att han av misstag råkat sända ut några enkäter själv.
Lars-Gunnar Larsson skrev en redogörelse för det inträffade, sanningshalten i rapporten intygades av de övriga deltagarna i studien.
Och därefter hände inget mer. Ingen anmälan gick vidare, ingen diarieföring skedde.

Lennart Hardell jobbade kvar, men nekades en högre chefspost. Studien med de underliga turerna publicerades i augusti 1988 utan att någon fick veta om konstigheterna.

– Jag vet inte, kanske ville jag ha den här utredningen som en säkerhet ifall något skulle hända, kanske var det fel att inte göra något mer officiellt av detta, säger Lars-Gunnar Larsson i dag. Jag trodde att det här skulle vara en tillräcklig varning.

Varken han eller någon annan har påstått eller kunnat visa att svaren blivit manipulerade, alltså att Lennart Hardell skulle ha fuskat.
Själv säger Lennart Hardell att detta bara var en incident som inte spelar någon som helst roll, att ta upp detta nu är att göra en höna av en fjäder.
Men Lars-Gunnar Larsson vidhåller att han aldrig upplevt något liknande.
Inger Atterstam
08-13 51 59

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X