Leni är för mjuk för försvaret

Under strecket
Publicerad
Annons

”Jag har allmänt stort förtroende för ÖB och försvarsledningen.” En ynka procent av de officerare som svarat på Sifos fråga uppger att de instämmer helt i påståendet. 20 procent instämmer till stor del, 41 instämmer något och 37 procent instämmer inte alls. Förtroendekrisen understryks av att inte en enda procent hyser fullt förtroende för ”politikernas sätt att hantera försvaret”. Hela 65 procent av officerarna ger politikerna underkänt. Ändå är förtroendet något bättre än vad det har varit under de senaste åren.
Under det senaste året har 68 procent av officerarna funderat på att byta jobb; det handlar om lönen, framtidsutsikterna i en bransch som halveras och oklarhet kring försvarsorganisationen. I sak finns det onekligen starka skäl att vara missnöjd med hur försvaret har hanterats.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons