Annons
X
Annons
X

Maria Ludvigsson: Lektyr för modstulna bostadspolitiker

När Mats Olin på Timbro Medieinstitut gick igenom de största mediernas rapporter och analyser av bostadsbristen fann han att man så gott som alltid gör halt vid själva byggnadstakten. Analyserna tar inte tid på sig och missar de bakomliggande orsakerna. Intrycket blir att politiker och byggherrar är tjurskallar som vägrar bygga trots skriande efterfrågan.

Detta må låta orimligt platt, men så mycket längre har heller inte de flesta bostadspolitiska debattörerna kommit. Och av någon outgrundlig anledning har inte ens de annars marknadsekonomiskt sinnade partierna kritiserat prisreglering och rigida detaljverk för planering och byggande. För detta krävdes en gammal socialdemokrat.

De faktiska orsakerna till liksom lösningarna på bostads- och byggbrist ligger begravda i en utredning från 1963. Assar Lindbeck, som var medförfattare till
Bostadsbristen, en studie av prisbildningen på bostadsmarknaden konstaterar i sina memoarer att också på den tiden tillskrevs byggtakten hela skulden:

Annons
X

”Den officiella politiska synen på bostadsbristen hade sedan länge varit att den borde och kunde byggas bort.”

Då som nu. När rörligheten i det befintliga bostadsbeståndet närmar sig nollpunkten används bara en begränsad del av beståndet. Frosten på bostadsmarknaden är ett nog så allvarligt bekymmer som uteblivna byggplaner och det är i den som de efterfrågade spadarna ska sättas.

Hyresregleringen har skapat lika mycket elände som prisregleringar alltid gör: Priser som inte speglar efterfrågan eller köpkraft, svarta marknader och varubrist. Som Lindbeck förklarar det:

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  ”Man kan nämligen inte bygga ikapp efterfrågan på gamla bostäder, som trots bättre geografiska lägen har lägre hyror än de som gäller i nybyggda bostäder just på grund av hyreskontrollen.”

  Bostadsminister Stefan Attefall har inte hörts tala om marknadshyror – något han i och för sig inte är ensam om. Däremot står han bakom en (om än något stukad) proposition som kan ge oss en bättre fungerande andrahandsmarknad. Med friare hyressättning och generösare regler för dem som vill hyra ut hela eller delar av sin bostadsrätt kommer nedsläckta och låsta delar av beståndet användas.

  Attefall har dessutom initierat utredningar som syftar till att förenkla för dem som vill bygga nytt. Bakom den föga smickrande titeln
  Byggkravsutredningen, som presenterades igår, finns förslag som leder rätt. Kommunernas möjligheter att ställa egna och skiftande krav på nya byggnationer utnyttjas flitigt. Det fördyrar och försvårar och hämmar byggande. Nu föreslås att enhetliga nationella regler ska gälla istället.

  Även bestämmelserna för detaljplaneprocesser ska nagelfaras liksom, i ytterligare en utredning, möjligheterna ”att utveckla hyresrättens förutsättningar”. Den senare kan vara något.

  Av direktiven framgår att man vill få fatt i hur mycket av beståndet som står outnyttjat och vad som krävs för att ”fler vill investera i, äga och förvalta hyresbostäder”.

  Utredningsdirektivet duger utmärkt som lektyr för modfällda bostadspolitiker. En och annan blir sannolikt upprymd, åtskilliga kommer att uppröras. Det är alldeles utmärkt.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X