Annons

Legalisering stoppar inte de kriminella

På flera håll i världen införs nu legalt cannabis, ofta med argumentet att minska den organiserade brottsligheten. Men det är tydligt att de kriminella bara skiftar verksamhet, samtidigt som en ökad tillgänglighet också ökar användningen. Det skriver beroendeforskaren Fred Nyberg.

Publicerad

Nyligen fick vi veta att Uruguay ser ut att bli det första landet i Latinamerika som legaliserar marijuana. Och enligt en artikel i
SvD 11/8 förordar en dansk politiker laglig försäljning av cannabis. Politikerna tror att man genom statlig kontroll över produktion och försäljning ska kunna motverka en tilltagande organiserad brottslighet. Detta genom att ta bort möjligheten till de inkomsterna som den illegala hanteringen av drogen inbringar. Tidigare har ekonomer i USA räknat fram att landet skulle spara många miljarder dollar om året om man ersatte det lagstadgade förbudet mot marijuana med beskattning av laglig försäljning av drogen som fallet är med alkohol och tobak. Det finns många argument mot detta.

I USA finns marijuanarökning för medicinskt bruk legaliserad i snart 20 stater och helt legaliserad i två stater men nu dyker problemen med denna lagändring upp. Man har konstaterat att ökad tillgänglighet gav ökad användning. En studie i Minnesota visade att av de som beviljats tillstånd (så kallat M-card) att få marijuana på apoteken så uppgav tre fjärdedelar att det var för smärta. Nästan hälften av de med M-card var redan missbrukare av andra droger. Hos dessa var dessutom behovet av psykofarmaka påtagligt. Det finns många frågor att ställa vid sidan om en naiv tro på ekonomisk vinning av legalisering.

Annons
Annons
Annons