Annons

Ledarskapet urholkas av tyrannisk jämlikhet

Under strecket
Publicerad

Vi har sett dem rada upp sig som på ett pärlband - de politiska skandalerna där enskilda ledare inte visat sig vara vuxna den uppgift de givits. Senast i raden är Marika Ehrenkrona som i sin egenskap av styrelseordförande i Sveriges Radio uppenbarligen varken hade pli på sin styrelse eller var tillräckligt lyhörd mot det företag hon satts att styra. Men hon är sannerligen inte ensam. Jan O Karlsson, Percy Barnevik, Laila Freivalds, Joachim Berner, Gudrun Schyman, Stig Malm ja listan på de ledare som uppmärksammats för oegentligheter av något slag - moraliska eller materiella - kan nog faktiskt göras hur lång som helst. Medierna anser sig i dag ha rätten att utdela den dom som kanske ingen domstol skulle göra. Med grund i sin kommersiella logik - skandaler säljer - gömmer medierna sig bakom en samhällelig uppgift att granska makten. Men vem som är råttan och vem som är katten kan man diskutera. Konsekvensen är hur som helst att den demokratiska staten får underskott på ledarskap. Inte så att dessa nämnda ledare skulle representera den högsta visdom som tänkas kan, men ledarskap är inte längre eftersträvansvärt. Minst sju av landets högskolor och universitet söker just nu rektorer. Svårigheten att hitta någon kompetent och god ledare som är villig att satsa sin kraft och sitt engagemang på en rektorsstol är svår att överskatta.

Annons

Likadant är det på många företag, ingen vill axla ledarskapet för ingen vill ta ansvar för någon mer än sig själv. Så ledarskapet urholkas från två håll. Dels genom att allt färre personer har förmåga att vara goda ledare genom att vilja ta ansvar för beslut som får konsekvenser för fler än dem själva. Dels genom att varje ledare är påpassad i varje steg och utsatt för den mediernas dom som snarast är att likna vid ett pöbelvälde. Inte blir det bättre av att landets statsminister dessutom vädjar till våra lägsta instinkter av girighet i politiska frågor - som när vi skall rösta ja till EMU eftersom villaägare får lägre räntor då. I en lång modernitetsprocess har världen blivit vad vi kallar ”globaliserad”. Globalisering innebär att kollektiva ordningar har rivits ned och stabiliteten har ersatts av villkorlighet. Medborgaren som en del av en samhällsgemenskap har nedvärderats och jaget i termer av personliga egenskaper har uppvärderats med en ”jagifiering” som följd. Känslan av samhörighet, och därmed ansvarighet inför någon annan, har alltmer ersatts av en fixering vid kortsiktiga vinster och ökad egen självaktning. Individuella egenskaper som utmärker personen är allt viktigare och rädslan för att inte vara en Mycket Speciell Person blir moralisk vägvisare.

Annons
Annons
Annons