Annons

Eva Eriksson:Le Corbusiers framtid har blivit historia

I dag ter sig Le Corbusiers stadsbyggnadsutopi snarast skrämmande i sin totalitära ordning. De enskilda projekt han ritade hade en övertygande kraft, men på 60-talets fick han bära skulden för de sterila stadskärnorna.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Moderna museets utställning av Le Corbusiers verk väcker många frågor. Det handlar om 1900-talets mest ryktbara arkitekt och en av pionjärerna för den modernistiska arkitekturen. Men vad är det egentligen som gör honom så betydelsefull?

Sitt grundläggande budskap hade Le Corbusier hämtat från idéer som cirkulerade i Tyskland kring 1910. Kritiken mot den samtida arkitekturens överlastade formförråd gick där hand i hand med en nyväckt beundran för den tekniska utvecklingens resultat. I tåg, oceanångare, flygplan, bilar och brobyggnader såg man en ny okonstlad skönhet, frambringad av tekniken själv och fri från ovidkommande ornament. Ingenjören framställdes som tidens kreativa förnyare, medan arkitekten ansågs släpa på otidsenliga stilkonventioner.

Annons
Annons
Annons