Jenny Maria Nilsson:Läxor minskar skillnader mellan rika och fattiga

”Varje ung person förtjänar upplevelsen av att möta ett stoff på egen hand”, skriver Jenny Maria Nilsson.
”Varje ung person förtjänar upplevelsen av att möta ett stoff på egen hand”, skriver Jenny Maria Nilsson. Foto: Tom Merton/IBL

Det är en myt att läxor i skolan skulle spä på sociala orättvisor. Sanningen är tvärtom att en skaplig undervisning med genomtänkta läxor kan minska skillnaderna mellan de sämre och de bättre bemedlade barnen, skriver Jenny Maria Nilsson.

Under strecket
Publicerad
Annons

Citizenship First heter en rörelse som bildades 2011 i Harlem. De verkar för att grundskoleutbildning ska prioritera att barn och unga ges möjlighet att bli kunniga och autonoma medborgare som förmår delta i samhället; förstå både sina plikter och sina rättigheter och göra bruk av sig själva.

Det vill väl alla? Nja, olika tider och platser har olika idéer angående skolans huvuduppgift. Idealskolan som Citizenship First önskar se har knappast existerat men liksom i Sverige har USA:s skolor under senare år släppt in allehanda inflytande och intressegrupper; politiserade ”lösningar” (man ger företräde åt till exempel arbetsmarknadens behov), marknad för experimentell pedagogik och teknikföretag och skolledare som bygger varumärke har getts utrymme på elevers bekostnad.

Annons
Annons
Annons