”Läxor är som bra träning på gymmet”

Foto: Privat, Fredrik Sandberg/TT

Henrik Birkebo skriver i en slutreplik om läxor att Pernilla Alm vill väl, men att hennes kritik missar det centrala – att elever behöver öva för att träna upp sin förmåga.

Under strecket
Publicerad
Annons

Pernilla Alm skriver i sin replik på min debattartikel att jag blandar ”eget tyckande och hypoteser” när jag förordar bra läxor i skolan. Själv är jag i grunden övertygad om att Alm månar om barns och ungdomars kunskapsutveckling och mentala hälsa, därav hennes stora engagemang i frågan. Ändå går hon vilse. Till och med de goda avsatserna kan som bekant leda åt skogen – eller värre – och hennes egna och andras dåliga erfarenheter gör att hon som ”läx-skammare” inte ser vad som står där, vare sig i mötet med forskarnas texter eller när hon läser min text. Hon vill väl, ändå blir det dikeskörning från hennes sida.

Om vi börjar med forskningen. Redan i första stycket försöker hon tvärsäkert att förklara vad ”forskningen visar”. Vad hon låter påskina är dock helt fel. Hela min text bygger på premissen att det inte går att tala om ”läxornas nytta” som om ”läxor” vore ett entydigt begrepp. Detta bekräftas när man konsulterar exempelvis Skolverkets publikation ”Läxor i praktiken – ett stödmaterial om läxor i skolan”. Läxor är snarare som träning på gymmet. Det finns bra träning som bygger upp och räddar liv. Det finns också träning som bryter ned och verkar kontraproduktivt. Här fordras kunskap och klokhet.

Annons
Annons
Annons