Läxhjälp ett recept för att öka klyftorna

Under strecket
Publicerad
Annons

Annika Qarlsson (C) tycker att det är bra att det trixas med hus-avdraget så att det även kan gälla läxhjälp (
Brännpunkt 12/11). När avdraget för hushållstjänster infördes var argumentationen att det handlade om tjänster som människor utan större yrkesutbildning kunde utföra och att fler korttidsutbildade skulle komma in på arbetsmarknaden. Ifråga om läxhjälp skrev regeringen i sin proposition (2006/07:84 s. 43): ”Däremot bör anlitande av en privatlärare eller liknande för barnets räkning inte omfattas. I detta fall är det fråga om sådant arbete som kräver specialistkunskaper och som normalt sett inte utförs av hushållen själva. Det är därför inte fråga om omsorg eller tillsyn utan om undervisning. Det får vidare antas att det är vanligast att sådant arbete utförs på den vita marknaden.”

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons