X
Annons
X

Laval fortsätter att röra upp känslor

Medan fack och arbetsgivare förbereder sig för en komplicerad avtalsrörelse pågår olika försök att stoppa förslag som beskrivs som ett hot mot den svenska modellen. Det handlarom Laval – igen. Men också om annat.

Det är nu drygt fem år sedan LO-förbunden Byggnads och Elektrikerna blockerade det lettiska företaget Laval un Partneris skolbygge i Vaxholm. Men frågan tycks aldrig få ett avslut. Nu är det oppositionen i Riksdagen som agerar. Syftet är att skjuta upp riksdagsbehandlingen av regeringens förslag till hur svensk lagstiftning ska anpassas efter den EG-dom som hanterade Lavalfallet.

Enligt oppositionen går regeringen på tok för långt i förhållande till domen. Fackens möjligheter att vidta stridsåtgärder inskränks mer än vad som är nödvändigt. När det är dags för Riksdagen att behandla frågan den 18 februari nästa år avser därför oppositionspartierna att begära att riksdagsbehandlingen skjuts upp ett år. Som regeringens förslag ser ut inskränker det mänskliga fri- och rättigheter, som föreningsfriheten, hävdar S, MP och V.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X