Annons

Lättodlat träd kan lösa konflikten mat - bränsle

Den hotande konflikten mellan det växande behovet av att odla biobränsle för att skydda miljön och att odla mat för att undvika svält i världens växande befolkning behöver inte bli verklighet. En förhoppning är att i-länder och u-länder skulle kunna samverka med de fattigaste som vinnare.

Publicerad

Det är växterna som nu står i centrum för att rädda oss från vårt största miljöhot och få oss att kunna uppfylla klimatmålen. Växterna är förnybara och många av dem har förmåga att skapa biobränslen som etanol och butanol via socker och stärkelse. Det är dessa produkter som ska ersätta den miljöfarliga bensinen som öser ut sina koldioxidutsläpp och som kan ta slut.

Det framkom med önskvärd tydlighet på det pågående AAAS-mötet i Boston i USA. Satsning på biobränsle är vår enda chans, menade experterna. Samtidigt var de djupt medvetna om det ödesdigra dilemmat: odlingen av biobränsleväxter konkurrerar med odlingen av livsmedel och mat. De rikas behov står mot de fattigas.

Annons
Annons
Annons
Annons