Annons

Arne Melberg:Lättjan är giftet och skrivandet räddningen

Robert Burtons verk om melankoli från 1621 har trycks om åtskilliga gånger. I boken närmar han sig något djupt allmänmänskligt – vårt själsliga behov av att då och då frigöra oss från våra jordiska villkor.

Uppdaterad
Publicerad

Till de många förtjänsterna med Karin Johannissons underbart innehållsrika bok från förra året – ”Melankoliska rum” – hör att hon tar sats i Robert Burtons ”Anatomy of Melancholy”. Den har, såvitt jag vet, aldrig tidigare förmedlats på svenska, trots att den i engelsk tradition hör till de mest lästa, beundrade och citerade böckerna. En god anledning till att den aldrig översatts är omfånget: drygt 1300 sidor. Jag ska heller inte försöka återge någon helhet men nöjer mig med att komplettera Johannisson genom att presentera några passager som jag finner aktuella eller på annat sätt märkvärdiga.

Robert Burton (1577–1640) arbetade hela sitt liv på sin ”Anatomy”. Den publicerades först 1621 men fick en överraskande popularitet, så Burton hann under sin livstid med ytterligare fem editioner, varje gång med otaliga tillägg. Burton var universitetsman i Oxford samtidigt som han upprätthöll ett prästämbete, vilket var en vanlig kombination i den tidens lärda samhälle. Han hade tillgång till samtidens största bibliotek, The Bodleian, och han var bibliotekarie på sitt college, Christ Church. Han använde verkligen sina bibliotek: man har anslagit att han citerar 1 250 olika författare. Han skrev med andra ord ett lärt arbete och var själv en lärd man, en scholar. Ingenting tyder på att han någonsin kände behov av att lämna biblioteket.

Annons
Annons
Annons