Annons

Lättare komma åt patientjournaler

Patienter ska kunna läsa sin journal via internet. Det ska också bli möjligt att spärra enskilda uppgifter i journalerna, enligt ett förslag om en ny patientdatalag från regeringen. Syftet med förslaget är att förbättra informationsutbytet mellan olika vårdgivare och därigenom öka säkerheten för patienter, enligt ett pressmeddelande från socialdepartementet.

TT
Publicerad

I dag är det inte möjligt för olika vårdgivare att på elektronisk väg utbyta information med varandra, trots att en övervägande del av all journalföring inom sjukvården sker elektroniskt.

”Den ordning som hittills gällt skapar stora problem. Dåligt fungerande informationsutbyte kan få katastrofala följder i form av fördröjning, felbehandling och onödigt lidande. Vårdinrättningarna har länge efterfrågat en lagändring som ger bättre möjlighet till effektivt informationsutbyte”, säger socialminister Göran Hägglund i pressmeddelandet.

Annons
Annons
Annons
Annons