Annons

Lättare för somalier få jobb i USA

Varannan somalier som invandrat till USA och Kanada har arbete, medan bara var femte av dem som kommit till Sverige har fått jobb. Nu ville integrationsministern ta reda på hur Sverige kan bli bättre på att få ut människor från Somalia på arbetsmarknaden

Under strecket
TT
Uppdaterad
Publicerad

Det finns flera förklaringar till varför Sverige lyckas sämre än andra länder, enligt rapporten ”Somalier på arbetsmarknaden - vad kan Sverige lära? som presenterades av integrationsminister Erik Ullenhag (FP) i dag. Länder som USA, Kanada och Storbritannien har en mindre andel nyanlända. 80 procent av drygt 40 000 somalier som finns i Sverige har kommit efter 2000. Andelen högutbildade är större i de länderna. 70 procent av somalierna i Sverige har bara förgymnasial eller okänd utbildning.

Andra faktorer är språket, flera somalier kan redan engelska när de kommer till de länderna. Tillgången till ”enkla jobb” är större och trösklarna till arbetsmarknaden är lägre. Det är också något enklare att starta företag i till exempel USA.

Annons
Annons
Annons