Lättare att få terapi i England

Möjligheterna att få psykologisk behandling mot depression och ångest ökat väsentligt i England de senaste åren. Nya center för psykisk hälsa har öppnat på 150 platser. Ambitionen är att minska lidande och att få fler att klara att jobba trots ångest

Publicerad
Detta så kallade IAPT-center i centrala London erbjuder evidensbaserade psykologiska behandlingar och självhjälpskurser mot stress, oro, ångest och depression. Besök kräver ingen remiss. En tanke är att grupper som annars inte söker hjälp för psykisk ohälsa ska hitta hit.

Detta så kallade IAPT-center i centrala London erbjuder evidensbaserade psykologiska behandlingar och självhjälpskurser mot stress, oro, ångest och depression. Besök kräver ingen remiss. En tanke är att grupper som annars inte söker hjälp för psykisk ohälsa ska hitta hit.

Foto: Timothy Budd/AOP
Annons

Depression och ångest gör att man är mindre produktiv, oftare sjukskriven eller arbetslös, har fler fysiska sjukdomar och dessutom ofta kortare livslängd. Det är smärtsamt för individen och kostsamt för samhället. Detta var utgångspunkten för det stora projekt som psykologiprofessorn David Clark och ekonomen Richard Layard lyckades övertyga den brittiska regeringen att starta år 2005, IAPT. Det står för Improving access to psychological therapies (”Förbättra tillgången till psykologisk behandling”). För enligt brittiska riktlinjer, baserade på den senaste forskningen, ska psykologisk behandling vara förstahandsval vid ångest och depression.

I dag finns det 150 terapicenter i England där 6000 specialutbildade terapeuter tar emot 800 000 patienter varje år. Centren kompletterar vanlig sjukvård och ger den psykologiska behandling som rekommenderas för respektive tillstånd. Man behöver ingen remiss och terapin är kostnadsfri. Behandlingen sker stegvis. De med lättare besvär får lågintensiv terapi med få besök, självstudier och uppföljning per telefon av en så kallad psychological well-being practioner med kortare utbildning. De med svårare problem får sedvanlig längre behandling av en psykolog, ofta minst tio besök. Insatserna följs upp och utvärderas.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons