Lätt att bluffa sig från mönstring

En enkät med ja- och nejfrågor utan krav på läkarintyg ligger till grund för vilka som mönstrar nästa år. Och 60 procent svarade att de inte vill göra lumpen.

Under strecket
Publicerad
Annons

På grund av nedskärningar har Pliktverket inte råd att kalla alla sjuttonåringar till mönstring. I stället har man skickat ut en enkät till 54 600 personer i åldersgruppen med frågor om den psykiska och fysiska hälsan. Av dem har 24 830 valts ut för att komma på mönstring nästa år.
– Pengarna räcker till max 25 000 personer. På det här viset väljer vi ut de som har bäst förutsättningar, säger Thomas Lövgren, ställföreträdande chef för planeringsstaben på Pliktverket.

Enkäten frågar bland annat om personen är motiverad att göra värnplikten. Av de som var fysiskt i god kondition svarade 60 procent att de inte är motiverade att göra lumpen, en betydligt högre siffra än vad Lövgren hade väntat sig. Bristande motivation är dock ingenting som man har tagit hänsyn till i urvalet.
– Om vi skulle göra det skulle vi bara kunna kalla 10 000. Dessutom har vi sett hur folk får en mer positiv uppfattning i samband med mönstringen.

Annons
Annons
Annons