Annons

Latour ökar omsättning och rörelseresultat i Q2

Investmentbolaget Latour redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar högre vinst.

Under strecket
Finwire / Omni Ekonomi
Publicerad

Substansvärdet var 125 kronor per aktie per 19 augusti. Omsättningen för industriföretagen uppgick till 3 512 miljoner kronor (2 983), en ökning med 18 procent mot föregående år. För jämförbara enheter var ökningen 8 procent. Orderingången för industriföretagen landade på 3 570 miljoner kronor (3 192), en ökning med 12 procent mot föregående år. För jämförbara enheter var ökningen 3 procent.

Rörelseresultatet för industriföretagen blev 507 miljoner kronor (397), med en rörelsemarginal på 14,4 procent (13,3). Resultatet efter skatt för koncernen blev 1 671 miljoner kronor (368), en ökning med 354 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 2,60 kronor (0,58).

Annons
Annons
Annons