Annons
X
Annons
X

Låt varubilar få köra i bussfiler

Transportpolitik Alla leveranser i Stockholm ska klimatanpassas, lovar de rödgröna i Stadshuset. Bland annat ska transportföretag få använda bussfiler mot att de lovar att minska antalet lastbilar, skriver Carin Jämtin, Yvonne Ruwaida och Ann-Margrethe Livh.

tockholm får allt fler nya invånare och det krävs klimatsmarta lösningar. Att minska utsläppen ger nya utmaningar för resande och varutransporter, men förnybara drivmedel och ny teknik kommer inte att räcka för att minska transporternas klimatpåverkan. Det behövs ny politik och vi presenterar här förslag för klimatanpassade varutransporter i Stockholm.

När andra delar av samhället minskar energiförbrukningen går godstrafiken åt motsatt håll. Tvärt emot vad man kan tro planeras transporterna allt sämre. Köparna kräver snabbare leveranser vilket leder till att lastbilar körs halvfulla. Trenden går mot ”just in time-transporter” och det äter upp vinsten av effektivare motorer.

Det finns en mycket stor potential att klimatanpassa transporterna och det krävs många olika åtgärder. Långväga gods kan med fördel transporteras med sjöfart eller tåg istället för med lastbil. Om alla lastbilar packades optimalt, helt utan luft mellan kartonger och pallar, skulle var tredje lastbil kunna tas av vägen. Vi vill utveckla och genomföra samordnad varudistribution på fler ställen i inner- staden.

Annons
X

Idag omlastas varor vid O-centralen på Söder Mälarstrand för samleverans till företag i Gamla Stan. Hälften av hotellen och restaurangerna i Gamla stan får sina leveranser från O-centralen med biogasdrivna lastbilar. När Citybanan byggs sker omlastningen vid Årsta partihallar.

Vi vill ställa krav på klimatsmarta varuleveranser till stadens skolor, äldreboenden och andra verksamheter. Eftersom Stockholms stad köper så stora mängder varor kan vi kräva att leverantörerna ska ta större miljöhänsyn och samtidigt minska kostnaderna.

År 2005 beslutade den rödgröna majoriteten i Stockholms stadshus att införa samdistribution till stadens 1850 verksamheter. Målsättningen var att minska kostnaderna med 30 procent, körsträckan med 40 procent och öka bilarnas fyllnadsgrad med 30 procent. Projektet lades ner av den moderatledda majoriteten efter förra valet.

Det behövs ett tydligt ansvar och samlad kunskap om logistikfrågor och för att minska trafikarbetet i Stockholms stad. De moderatledda majoriteterna i Stockholm saknar helt politik och visioner för att minska lastbilstransporterna.

Därför har idag ingen organisation i Stockholms stad eller län som det samlade ansvaret för logistikfrågor och därför saknas både kunskap och strategier för transporter i Stockholm. Konstigt nog slog majoriteten sönder det arbete som fanns för att effektivisera och minska antalet varutransporter.

Vi vill undersöka om godstransport kan ske på spårväg och i tunnelbana som i till exempel Wien och Amsterdam. Tvärbanan går på gammal industrispårväg och flera godsterminaler finns i anslutning till spåren i Stockholm.

• Vi vill pröva användningen av utsläppstak för koldioxid vid externa köpcentra eller andra metoder för att stimulera kollektivtrafiksatsningar och nya bussar som är anpassade för att också ta med varor.

Vi är beredda att pröva att låta transportföretag använda vissa bussfiler mot att de lovar att minska antalet lastbilar i innerstaden med 20 procent.

• Vi vill använda trängselskatten och parkeringsavgifter som ett styrmedel för att minska trängseln och det leder till att varutransporter lättare kan komma fram på vägarna. Trängselskatten i Stockholm har varit framgångsrik och lett till minskad trängsel.

• Vi vill utveckla produktionen av biogas i Stockholm och samla in 70 procent av matavfallet för framställning av biogas. Vi vill bygga en förbehandlingsanläggning för matavfall och vi anser att Stockholm Vattens fordonsgasbolag ska vara kvar i stadens ägo. Det är helt fel av majoriteten att frånhända sig ansvaret för sådana strategiskt viktiga anläggningar. Fler fordon måste tankas med förnybara drivmedel. Idag är bristen på biogas i Stockholm så stor att man dagligen måste bärga en biogasdriven sopbil till följd av bränslestopp. Det är också ett resultat av brist på politik. Den moderatledda majoriteten har inte ens viljan att samla in stockholmarnas matavfall.

Att minska utsläppen från godstransporterna är en mycket viktig del av Stockholms klimatarbete. Vi ser stora möjligheter att förändra dagens godstransporter och vi är beredda att ta ansvar för att klimatanpassa transporterna i Stockholm.

CARIN JÄMTIN (S)

oppositionsborgarråd, Stockholms stad YVONNE RUWAIDA (MP)

oppositionsborgarråd, Stockholms stad ANN-MARGARETHE LIVH (V)

oppositionsborgarråd, Stockholms stad

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X