Låt Svenska kyrkan få sköta sig själv

Fler partier bör hoppa av valen till Svenska kyrkan, och den särlagstiftning som finns för Sveriges största trossamfund bör avskaffas så snart som möjligt. Det är önskvärt att Svenska kyrkan kan få definiera sig själv, skriver Andreas Wejderstam, teolog och moderat.

Under strecket
Publicerad
Det torde vara helt uppenbart att lagen om Svenska kyrkan är en ohållbar konstruktion, skriver Andreas Wejderstam. På bilden Kumla kyrka.

Det torde vara helt uppenbart att lagen om Svenska kyrkan är en ohållbar konstruktion, skriver Andreas Wejderstam. På bilden Kumla kyrka.

Foto: FOTO: HASSE HOLMBERG/SCANPIX
Annons

Den Moderata partistyrelsen föreslår att partiet inte ska ställa upp i valet i Svenska kyrkan vid nästa tillfälle, 2013. Motiveringen till beslutet är bland annat att kyrka och stat numera är åtskilda. Partistyrelsens förslag är välkommet och förhoppningen måste vara att fler partier fattar samma beslut. Men ännu mindre statlig och partipolitisk inblandning i Svenska kyrkan är önskvärd.

När staten och kyrkan, som det heter, gick skilda åt år 2000 infördes samtidigt lagen om Svenska kyrkan. Det är nu hög tid att lagen om Svenska kyrkan avskaffas för möjlighet att vara självbestämmande och därmed inte behöver ta hänsyn till hur staten vill definiera organisationen, dess innehåll och dess verksamhet. De andra trossamfunden i Sverige regleras av en lag om trossamfund.

Annons
Annons
Annons