Annons

”Låt SL-kortet ge rabatter så att färre väljer bil”

Genom att SL ingår avtal med olika aktörer kan vi ge alternativa sätt att resa och få fler att klara sig utan egen bil. Det skriver Karl Henriksson (KD), Stockholms läns landsting.

Under strecket
Publicerad
Foto: Tomas Oneborg

Karl Henriksson

Foto: Joakim Serrander

Stockholms län har Sveriges mest utbyggda kollektivtrafik. Där finns 53 pendeltågsstationer, 100 tunnelbanestationer, 450 busslinjer och flera andra sätt att resa med SL-trafiken. Fler blir det, tack vare Alliansens investeringar. Ändå är bilen är det vanligaste sättet att resa. Bilen har en stark ställning i Stockholms län, där 69 procent av hushållen har en privat bil.

Det finns personer som verkligen behöver bilen. Många har säkert precis som jag mött ett stort antal människor som uppger att de inte klarar sig utan att ha bil och vill ha möjligheten att använda den. Vi ser i de mätningar som gjorts att fler resor som hör fritiden till sker med bil och att fler väljer bilen vid resor över länsgränsen eller för tvärgående resor, det vill säga resor mellan destinationer på samma sida om Stockholms innerstad.

Annons
Annons
Annons