Annons

”Låt privata aktörer äga infrastruktur”

Broar för fordonstrafik, tunnelbana och tvärbana nära Gullmarsplan i Stockholm.
Broar för fordonstrafik, tunnelbana och tvärbana nära Gullmarsplan i Stockholm. Foto: Fredrik Sandberg/TT

I stället för att satsa inom ramen för det offentliga systemet bör man i större utsträckning låta privata aktörer bygga, äga och driva infrastruktur. Det skriver Fredrik Bergström, affärsområdeschef på konsultföretaget WSP.

Under strecket
Publicerad

Debatten om höghastighetståg har lyft frågan om behovet av att förnya infrastrukturen, vad som är motiverat att satsa på ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och hur denna typ av satsningar ska drivas och finansieras. Oavsett vad man anser om just höghastighetståg så behöver infrastrukturen i Sverige renoveras och förnyas. För det krävs både nytänk och nytt investeringskapital. Det offentliga har, och kommer att ha, en central roll för att säkerställa infrastrukturtillgångarnas grundläggande roll, men det är dags för politiken att öppna upp dörren för fler privata initiativ och också dra nytta av det stora och växande långsiktiga investeringskapital som är intresserat av att satsa på infrastruktur.

Den infrastruktur vi har i dag byggdes i stor utsträckning för 50 år sedan eller mer. Detta gäller för vägar, järnvägar, vägar men också sjukhus, skolor och andra offentliga tillgångar. Det har byggts upp en infrastrukturskuld där många delar av det offentliga Sverige inte har skött sitt uppdrag som förvaltare. Till detta ska läggas att stora delar av infrastrukturen också behöver moderniseras och utvecklas för att möta det förändringstryck som finns inom många områden. Transportsektorn behöver elektrifieras för att klara koldioxidmål, växande städer ställer krav på satsningar på ny infrastruktur, en allt mer global värld ställer krav på att näringslivet har tillgång till en effektiv och väl fungerande infrastruktur på hemmaplan som ger god tillgänglighet till resten av världen. Parallellt med detta ökar kraven på vad infrastrukturen ska klara av. En viktig fråga är hur man kan få till mer satsningar som bidrar till att utveckla samhället på ett ekonomiskt försvarbart sätt.

Annons
Annons
Annons