Låt oss gå i bräschen för tågtrafik

Under strecket
Publicerad
Annons

Ett glest befolkat land, som vill hålla en hög levnadsstandard, är beroende av billiga transporter. Om några år kommer dieseln att kosta 30 kronor per liter. Den diesel vi då förbrukar skall användas där den verkligen inte kan ersättas, men inte för transporter av folk och varor.
Jag tycker det borde vara självklart att mellan större orter och omlastningscentra bör det ­finnas fyra spår, två för godstrafik och två för snabb persontrafik, en slags motorvägar för tåg.
Från dessa centra skulle dubbelspårig järnväg gå till alla orter över en viss storlek och ­sedan enkelspårig ut till verkliga småorter. Inget ­bosättningsområde i landet skulle ligga mer än några kilometer från en järnvägsanslutning. Sista biten i en transport kan sedan gå med batteridrivna bilar.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons