Annons
X
Annons
X

Låt oss byta fonder utan att betala skatt

Varför ska vi tvingas att sätta in pengar i en kapitalförsäkring för att få byta placeringar utan att samtidigt betala skatt? Jag hoppas att regeringen tar bort kapitalskatten vid byte av fonder. Det skulle öka konkurrensen och många skulle flytta pengar från fonder de inte är nöjda med.

Den som öppnar en kapitalförsäkring slipper betala kapitalvinstskatt vid byte av placering, och betalar i stället en årlig avkastningsskatt på 27 procent på en schablonmässigt beräknad avkastning som för närvarande ligger på 4,13 procent på kapitalet vid årets början i försäkringen.

Jag förstår inte varför vi ska tvingas sätta in pengar i en kapitalförsäkring för att få möjlighet att byta fonder utan att betala kapitalvinstskatt vid bytet.

Du som vill slippa deklarera dina fondbyten och tror att du kan välja fonder som ger en bra avkastning varje år kan tjäna på att placera pengar i en kapitalförsäkring. Men välj då en helt utan avgifter så att inte avgifterna äter upp fördelarna.

Annons
X

Du måste vara medveten om att kapitalet inte är försäkrat trots namnet kapitalförsäkring. De år dina placeringar sjunker i värde måste du ändå betala avkastningsskatt och du kan inte göra något förlustavdrag i deklarationen. Har du ett kapital på 50 000 kronor betalar du i år en avkastningsskatt på 558 kronor oavsett om dina placeringar har ökat eller minskat i värde.

Fördelar med kapitalförsäkring:

– Du slipper fylla i blankett K4 när du deklarerar.

Stäng

SvD NÄRINGSLIVS NYHETSBREV – dagens viktigaste ekonominyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  – Du slipper betala kapitalvinstskatt på vinster och utdelningar.

  Nackdelar med kapitalförsäkring:

  – Du betalar en årlig avkastningsskatt på cirka en procent på insatt kapital oavsett om du haft någon avkastning eller inte under året.

  – Olika kapitalförsäkringar har olika villkor vissa med årlig avgift på kapitalet och med uttagsavgifter mm, läs därför noga och välj bort dem med avgifter.

  – Du kan inte göra något avdrag för förluster i deklarationen.

  Tills regeringen gör något åt kapitalvinstskatten vid byte av fonder är kapitalförsäkring en möjlighet du bör fundera på om du vill ha möjlighet att enkelt byta fonder. Men jag hoppas att regeringen snart ger alla möjlighet att byta fonder utan att behöva placera pengar i en kapitalförsäkring för att komma runt dåliga regler.

  En invändning som förekommer är att även aktier måste kunna bytas utan skattekonsekvens. Det tycker jag också och instämmer därför i Aktiespararnas förslag om investeringskonto som du kan läsa mer om här:
  http://www.aktiespararna.se

  Ann-Sofie Magnusson, Ikanobankens familjeekonom

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X