Annons
X
Annons
X
Kultur
Kommentar

Låt mig bidra till kränkningen

(uppdaterad)

KOMMENTAR: ANMÄLAN MOT HELLE KLEIN

Något förvånande har ateistiska Förbundet Humanisterna anmält prästen Helle Klein för Domkapitlet i Stockholms stift. Förvånande eftersom Humanisterna såvitt jag vet inte tillhör Svenska kyrkan och i varje fall inte hittills accepterat kyrkan som en auktoritet i något sammanhang, allraminst i civilt tvistemål.

Förvånande också på grund av tvistemålets karaktär. Förbundet Humanisterna har anmält Helle Klein för att ha kränkt människor ”med en sekulär humanistisk livsåskådning” och vill att Domkapitlet tar henne i örat och kanske rentav tar ifrån henne prästämbetet. Förvånande eftersom Humanisterna i andra sammanhang inte dragit sig för att torgföra mer eller mindre kränkande synpunkter på människor med exempelvis judisk eller muslimsk livsåskådning (kvinnoförtryckare, barnmisshandlare etcetera).

Så vad har då fått Humanisterna att känna sig så kränkta att de bett kyrkan att tysta Helle Klein? Jo, bland annat påståendet att ”Humanisterna och nyateismen spelar högerextrema grupper i händerna…”.

Annons
X

Låt mig då gärna bidra till kränkningen genom att instämma i påståendet och lägga till följande: Genom att i huvudsak rikta sin ”humanistiska” kritik av religion och religiösa yttringar mot minoriteters religioner och traditioner, sammanfaller Humanisterna agenda allt som oftast med rörelser och opinioner som av allt annat än ”humanistiska” skäl har problem med minoriteters religioner och traditioner.

I konsekvensens namn förväntar jag mig nu en skrivelse från Humanisterna till Svenska Dagbladets ansvariga utgivare om att jag må tas i örat för kränkning av livsåskådning. Vad jag inte förväntar mig är en returskrivelse där jag ombeds förklara varför jag gör det.

Ett sådant brev har dock Helle Klein fått från Domkapitlet. Hon ombeds där svara på frågan ”om det är förenligt med hennes uppdrag som präst att bedriva kampanj mot andra livsåskådningar än den egna kristna”. Inom juridiken kallas sådant omvänd bevisföring; den anklagade måste själv bevisa sin oskuld. Senast kyrkan höll på med sånt var på inkvisitionens tid.

På Humanisternas blogg läser jag: ”Det kommer hit folk som inte tillåter kritik, och tillåter man inte kritik är man inte människa.”

Så långt skulle nog inte jag vilja gå, men särskilt humanistisk är man väl inte.

Göran Rosenberg

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X