Annons

Magnus Florin:Låt litteraturens brorsöner träda fram

Jean- Philippe Rameaus brorson Jean François.
Jean- Philippe Rameaus brorson Jean François.

Kulturen är fixerad vid relationerna mellan fäder, söner, döttrar och mödrar – men var håller brorsönerna hus? Med utgångspunkt i en nyutgåva av Denis Diderots märkliga verk ”Rameaus brorson” bedriver Magnus Florin litterära släktstudier och spårar deras dolda väg genom litteraturen.

Under strecket
Publicerad

Karl Marx är upphovet till de berömda meningarna: ”Hegel gör någonstans den anmärkningen att alla stora världshistoriska händelser och personer så att säga förekommer två gånger. Han glömde att tillfoga: den ena gången som tragedi, den andra gången som fars.” Han ger några exempel, sedan kommer summeringen: ”brorsonen i stället för farbrodern”.

Så inleds skriften ”Louis Bonapartes 18:e brumaire” (övers. Bertil Wagner 1971), och syftningen är klar: Napoleon I:s statskupp i revolutionsmånaden ”brumaire” 1804 upprepas som fars i brorsonen Napoleon III:s statskupp den 2 december 1851. Farbrodern ersatte första republiken med första kejsardömet. Brorsonen ersätter andra republiken med andra kejsardömet. Succession, substitution, fars.

Annons
Annons
Annons