”Låt lärarna få arbeta mer självständigt”

Det centrala problemet i skolan är att lärarnas uppdrag har blivit allt för omfattande. Öka lärarnas självständighet och förstärk skolornas kunskapsuppdrag. Det skriver Johan Haeffner, själv lärare och författare.

Under strecket
Publicerad
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Johan Haeffner

Foto: Privat
Annons

Alla med intresse för svenska skolan bävar nu inför PISA-rapporten, för niondeklassares kunskaper, som ska presenteras den 6 december. Kommer den fallande kurvan fortgå, avstanna eller vända?

En annan rapport från OECD, som nyligen presenterats, inger inte direkt hopp. Svenska lärare arbetar cirka 200 timmar mer än genomsnittet inom OECD. Om svenska lärare arbetar drygt en timme mer per dag så skulle man kunna tro att detta skulle leda till toppresultat. Tyvärr har internationella kunskapsmätningar på senare tid visat att det förhåller sig tvärtom. Svenska elevers resultat har kontinuerligt sjunkit samtidigt som lärares arbetsinsatser i tid ligger i topp. Detta visar med tydlighet att något är avgörande fel inom svensk skola. Sambandet mellan svenska lärarkårens arbetstidsuttag och kunskapsras leder till slutsatsen att det finns ett starkt samband mellan att lärare är överbelastade och att elevernas kunskapsresultat sjunker.

Annons
Annons
Annons