Annons

”Låt länsstyrelsen sköta arbetskraftsinvandringen”

Problemet med långa handläggningstider hos Migrationsverket förvärrades under 2015 på grund av flyktingströmmen. Verket är i dag under hårt tryck. För att arbetskraftsinvandringen ska få den prioritering som krävs bör ansvaret flyttas till länsstyrelsen, skriver Chris Heister, landshövding i Stockholms län.

Under strecket
Publicerad

Chris Heister, landshövding i Stockholms län

Foto: Fredrik Persson/TT Bild 1 av 1

Chris Heister, landshövding i Stockholms län

Foto: Fredrik Persson/TT Bild 1 av 1
Chris Heister, landshövding i Stockholms län
Chris Heister, landshövding i Stockholms län Foto: Fredrik Persson/TT

Bristen på rätt arbetskraft är i dag ett hot mot vår tillväxt. Länsstyrelsen i Stockholms egen prognos visar att efterfrågan på arbetskraft – framför allt med lång utbildningsbakgrund – kommer att öka med närmare en kvarts miljon människor fram till 2025. Handelskammarens senaste konjunkturbarometer pekar i samma riktning och visar att arbetskraftsbristen i dag når de högsta nivåerna på tio år.

Annons
Annons
Annons