”Låt landstingen ta ansvaret för sjukpenningen”

För att minska sjukskrivningarna krävs ett radikalt grepp. Vi föreslår en modell där landstingen får ­bära hela eller delar av det ekonomiska ansvaret för sjukförsäkringen. Det skriver Sveriges läkarförbund tillsammans med två politiker.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Sjukvården bör få ansvaret att snabbare få tillbaka den sjukskrivne i arbete, skriver artikelförfattarna.

Foto: Bertil Ericson/TT
Annons

Återigen växer sjuktalen i Sverige. Sjukskrivningarna har ökat stadigt de senaste fem åren i alla diagnosgrupper. Ökningen är som snabbast när det gäller psykisk ohälsa. Särskilt oroande är utvecklingen med ett stort antal nya och längre sjukskrivningar samt att sjukskrivningarna fortsätter att drabba offentliganställda kvinnor inom vård och omsorg extra hårt.

Att bli långtidssjukskriven innebär stora sociala och ekonomiska problem för den enskilde. Men sjukskrivningarna påverkar även samhällsekonomin genom produktionsbortfall och minskade skatteintäkter. När kostnaderna för sjukförsäkringen ökar riskerar angelägna reformer inom vård, skola och omsorg att trängas undan.

Annons
Annons
Annons