”Låt kvinnor hantera sina aborter själva”

Skribenten Amanda Broberg, viceordförande i Fria moderata studentförbundet.
Skribenten Amanda Broberg, viceordförande i Fria moderata studentförbundet. Foto: Pressbild

Sverige bör ta nästa steg för en aborträtt i tiden – och bli det första landet i världen att permanent tillåta abort­piller över disk. Det skriver Amanda Broberg, Fria moderata studentförbundet.

Under strecket
Publicerad
Annons

Det har gått 45 år sedan fri abort infördes i Sverige. Sedan dess har antalet aborter varit relativt konstant medan stödet för abort­lagstiftningen har vuxit sig starkare över tid.

När abort debatteras handlar det oftast antingen om det marginella fenomenet med enstaka barnmorskor som inte vill utföra aborter eller om det likaså marginella fenomenet med mycket sena aborter (omkring 1 procent genomförs efter vecka 18, motsvarande cirka 300 om året). Vad som däremot nästan aldrig lyfts fram är det som verkligen har revolutionerat och moderniserat aborträtten – nämligen att medicinsk-tekniska framsteg förvandlat tidiga aborter till ett numera mycket enkelt ingrepp som i normalfallet varken kräver kirurgiska ingrepp eller ens tillsyn från vårdpersonal. Dessa så kallade medicinska aborter står i dag för 96 procent av alla aborter som genomförs i Sverige. En genomsnittlig abort är alltså i dag en betydligt mer skonsam procedur än när aborträtten infördes och är i princip helt riskfri vad gäller biverkningar eller bestående men.

Annons
Annons
Annons