Annons

Låt kvaliteten styra anslag till högskolan

Svenskt Näringslivs förslag till reformer av den högre utbildningen är välkomna. Men vi menar att det är viktigt att lärosäten får vara innovativa och utbilda för framtidens arbetsmarknad och samhälle, utan att riskera att bli en ren leveransorganisation för arbetsgivarna, skriver tre representanter för Saco.

Under strecket
Publicerad

En översyn av resursfördelningssystemet är en viktig nystart för att åstadkomma hög utbildningskvalitet även i framtiden. Svenskt Näringslivs initiativ är välkommet, men de exakta detaljerna i systemet behöver utredas grundligt.

Systemet för att fördela resurser till högre utbildning behöver en översyn, det är Saco och Saco Studentråd samt flera andra aktörer överens om. Ett nytt system måste vara förutsägbart, tydligt kvalitetsdrivande och premiera kvalitet framför kvantitet. Saco välkomnar en reform, men detta kräver fingertoppskänsla för såväl akademins och den högre utbildningens roll som arbetsmarknadens behov och funktionssätt.

Annons
Annons
Annons