”Låt kommunerna få anställa egna poliser”

Vi är djupt oroade för den utveckling vi ser runt om i Sverige. En allt mera frånvarande polis som kommer allt längre ifrån medborgarna. Vi vill göra det möjligt för enskilda kommuner att själva finansiera poliser, vilket i dag inte är tillåtet, skriver flera M-politiker runt om i landet.

Under strecket
Publicerad
Vi ser ingen motsättning mellan en natio­nell polismyndighet och lokala polis­styrkor som kommuner finansierar, skriver artikelförfattarna.

Vi ser ingen motsättning mellan en natio­nell polismyndighet och lokala polis­styrkor som kommuner finansierar, skriver artikelförfattarna.

Foto: Johan Nilsson/TT (arkiv)
Annons

Dagligen kan vi läsa om hur otrygg­heten breder ut sig bland våra medborgare både i våra städer och på landsbygden. Vi möter allt oftare människor som berättar hur bristen på lokal polisnärvaro påverkar ­deras liv och trygghet. I dag ser vi runt om i Sverige att enskilda och grupper själva tvingas ta ­ansvar för att skapa en trygg miljö. Vi anser att detta är oaccep­tabelt. Alla i Sverige ska få känna trygghet. Vi vill därför förstärka det lokala trygghetsarbetet genom att i ett första steg ge kommunerna möjlighet att ­anställa egna kommunpoliser.

Sverige har i dag valt att organisera polisen i en natio­nell myndighet för all polisiär verksamhet. Låt oss vara tydliga, det finns fördelar med att ha en polis­myndighet. Till exempel när det gäller brott som inte känner några gränser, vare sig kommu­nala, regionala eller nationella. Det kan vara nar­kotikasmuggling, människohandel, ekonomisk brottslighet med mera. Vi anser att detta är något som är nödvändigt för att klara av att möta dagens och morgondagens kriminalitet. Men det finns ­också kriminalitet som har en väldigt lokal anknytning. Det i sin tur betyder att åtgärderna för att komma till rätta med problemen ofta har lokala lösningar. I många fall är kommunernas olika verksamheter en viktig part. Här spelar socialtjänsten och skolan en nyckelroll inte minst i det före­byggande arbetet. Vi ser ingen motsättning i en natio­nell polismyndighet och lokala polisstyrkor som kommuner finansierar.

Annons
Annons
Annons