X
Annons
X

”Låt kommuner få ansvaret för byggprocessen”

Sveriges kommuner lider idag av en process för bostadsbyggande som försenar, fördyrar och försvårar byggandet. Regeringen måste därför släppa fram fler kommuner som vill och kan starta egna lantmäterier. Det skriver Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Lena Micko
Lena Micko Foto: Pressbild

När det ska byggas om eller byggas nytt behöver det ofta ske förändringar av den fastighet som det ska byggas på. Fastigheter kan till exempel behöva avskiljas från varandra eller slås ihop. Det kan också behöva skapas samfälligheter i nya bostadsområden. Och för att få göra sådana förändringar krävs det först en ansökan om fastighetsbildning till en lantmäterimyndighet.

Lena Micko

Foto: Pressbild Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X