Annons

”Låt kommuner få anställa läkare”

Foto: Pontus Lundahl/TT

Idag råder det förbud för kommuner att anställa läkare. Avsaknad av rätt vård har blivit tydligt under coronapandemin. De höga dödstalen visar tydligt att det krävs förändringar inom äldreomsorgen, skriver KD-politiker i Region Stockholm.

Under strecket
Publicerad

I coronapandemins spår har vittnesmålen från anhöriga om hur äldre på landets äldreboenden nekats vård av ansvarig vårdgivare varit många och allvarliga. Vi vet inte nu hur många de är – men mycket pekar på att flera äldre som insjuknat i covid-19 och samtidigt bott på äldreboende kan ha mist livet i förtid i avsaknad av rätt vårdinsatser. Pandemin har satt det delade huvudmannaskapet mellan kommun och region i blixtbelysning. Vi kristdemokrater har påpekat problemet länge.

Sedan ädelreformen från 1992 har kommunerna ansvar för äldreomsorgen och därmed också ett visst hälso- och sjukvårdsansvar, men inget helhetsgrepp. I och med reformen fick kommunerna anställa undersköterskor och sjuksköterskor på landets äldreboenden – men inte läkare. Egentligen skulle även läkarna ha följt med i reformen men prestige och revirtänkande fick gå före äldres bästa. Istället för vad som först var tänkt lyckades dåvarande Landstingsförbundet och Läkarförbundet få till ett förbud för kommuner från att anställa läkare.

Annons
Annons
Annons