Annons

”Låt kommuner avgöra om de vill gå samman”

Anders Knape.
Anders Knape. Foto: Hans Alm

Förslagen i en pågående kommunutredning är oroande. Det finns bland annat idéer om toppstyrda kommunsammanslagningar – något som varken efterfrågas eller löser kommunernas utmaningar. Det skriver Anders Knape, Sveriges Kommuner och Landsting.

Under strecket
Publicerad

Större betyder inte alltid bättre. Två små glesbygdskommuner som slås samman blir inte per automatik mer än en större glesbygdskommun. Exakt samma utmaningar finns kvar, men på en större yta. Ändå har kommunutredningens ordförande uttryckt att kommunsammanläggningar behövs för att stärka kommunernas kapacitet att möta samhällsförändringar. Det är dessutom ett förslag som går helt emot forskningens slutsatser, utredningens egna direktiv och vad kommunerna själva efterfrågar.

Forskning, som beställts av Finansdepartementet, pekar på att kommunsammanslagningar ofta visar antingen på nollresultat eller nedslående utfall, särskilt utifrån ett demokratiskt perspektiv. De löser inte heller kommunernas finansiella utmaningar. Tre aktuella forskningsöversikter visar samma tydliga resultat: det krävs försiktighet i förväntningarna på vad en sammanslagningsreform kan åstadkomma och kommunstorleken är inte den avgörande faktorn för att lokalt kunna lösa utmaningar eller skapa effektivitet.

Annons
Annons
Annons