Annons

Låt jämställdhet bli borgerlig valfråga

MODERAT KRAV Jämställdhet är för viktigt för att lämnas åt minoritetsfeminister. Därför bör en av alliansens arbetsgrupper inför valet vigas åt jämställdhetsfrågor. På statlig och privat nivå närmar man sig långsamt en jämnare könsfördelning, men på kommunal nivå står utvecklingen still. Alliansföreträdare ute i landet bör göra mer, skriver Hillevi Engström och Mats Johansson (M).

Under strecket
Publicerad

När regeringspartierna i höst inleder sitt arbete med en ny alliansplattform inför valet bör en av arbetsgrupperna ägnas jämställdhetsfrågor. Mer behöver göras i form av konkreta förslag till förändringar, eftersom det finns strukturella problem att ta itu med under nästa mandatperiod. Jämställdhetsarbetet kan inte lämnas åt minoritetsfeminister.

För den som finner det naturligt med en jämn könsfördelning i bolagsstyrelser har de senaste årens tillbakagång varit en besvikelse. Tanken är ju att könssegregationen ska minska, inte av sig själv men i takt med ökad med- vetenhet, aktiv rekrytering och det faktum att underlaget ökar underifrån i bolagen.

Annons
Annons
Annons