Annons

Låt inte universitet betygsätta sig själva

Förslaget till kvalitetsutvärdering av universitet och högskolor, som Universitetskanslersämbetet tycks göra till sitt, leder till en mer fragmentiserad högre utbildning. Det ger landets universitets- och högskoleledningar en alltför stark maktposition, skriver Tobias Hägerland och Alexander Maurits, Lunds universitet.

Under strecket
Publicerad

En grupp studenter ska tentera en kurs för att visa att de har uppnått kursens lärandemål. Var och en av studenterna får själv välja examinationsform och skriva tentafrågorna. Dessutom får varje student själv bedöma och betygsätta sin prestation. Läraren håller sig diskret i bakgrunden. Bara någon enstaka gång ber hon att få se en av tentafrågorna och studentens svar. I övrigt litar hon på studenternas goda vilja och förmåga att bedöma sina egna studieprestationer.

**Nej, så går det **förstås inte till vid svenska universitet och högskolor. Det är uppenbart att en sådan självbedömning snabbt skulle sänka kraven och urholka kvaliteten i den högre utbildningen. Men det nya system för kvalitetsutvärdering, som universitetskansler Harriet Wallberg nu föreslår regeringen, fungerar faktiskt i princip på detta sätt. Förslaget ligger i linje med den modell för kvalitetssystem som skisserats av Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF). Modellen innebär en kraftig inskränkning av Universitetskanslersämbetets (UKÄ) nuvarande roll som granskningsmyndighet; myndigheten ska endast indirekt kvalitetssäkra högre utbildning i Sverige genom att granska lärosätenas interna kvalitetsarbete. Som ansvariga för pedagogisk utveckling på fakultets- och institutionsnivå är vi djupt oroade över ett sådant system, som vi befarar kommer att leda till sänkta kvalitetskrav samtidigt som ännu mer av lärosätenas resurser flyttas från utbildning och forskning till en utbyggd administration.

Annons
Annons
Annons