Annons

”Låt inte tidens mode få styra stadsutvecklingen i Stockholm”

Scandic Continental på Vasagatan bryter kraftigt den samlade taklinjen utmed Vasagatan och slår knockout på Klara kyrka i stadsbilden, skriver Kristina Berglund.
Scandic Continental på Vasagatan bryter kraftigt den samlade taklinjen utmed Vasagatan och slår knockout på Klara kyrka i stadsbilden, skriver Kristina Berglund. Foto: Anders Ahlgren

KULTURDEBATT | Det finns en risk att tidens rådande arkitekturmode cementeras som det enda rätta och får lämna ett oövertänkt avtryck på staden. Det skriver arkitekten Kristina Berglund i ett svar till Kieran Long, överintendent på Arkdes.

Under strecket
Publicerad

Överintendenten Kieran Long på Arkdes har tagit till orda i den stadsbyggnadsdebatt som startade med det manifest som Stiftelsen Blasieholmens vänner lanserat. Han förminskar och ironiserar över medborgarnas kritik av dagens stadsbyggnad och menar att Stockholm är unikt i världen med sin försiktiga hållning till ny arkitektur.

Stockholm är en av världens vackraste huvudstäder och ett utomordentligt gott exempel på den europeiska historiska stadsbyggnadstraditionen. Staden har vuxit successivt inom ramen för en sammanhållen skala där i huvudsak endast kyrktorn och märkesbyggnader har tillåtits bryta en förhållandevis samlad silhuett. Stadsmönstret på malmarna grundar sig på de enkla reglerna i 1874 års byggnadsstadga för hushöjder, gatubredder och grönska med avsikten att skapa en sammanhållen helhet. De förändringar som nu sker kommer dock att leda till en kumulativ effekt som successivt kommer att innebära ett kraftigt paradigmskifte i förhållande till den historiska stadsbilden. 

Annons
Annons
Annons