”Låt inte engelskan helt ta över forskningen”

Att förmedla och sprida forskningsresultat lättillgängligt till en svensk publik premieras överhuvudtaget inte i den akademiska världen i dag. Karriärmedvetna forskare väljer därför ofta bort publiceringar på svenska till förmån för engelska, skriver ett flertal arbetslivsforskare.

Under strecket
Publicerad
Claudio Bresciani/TT
Foto: Claudio Bresciani/TT
Annons

Svenska arbetslivsforskare har under en längre tid bekymrat sig över att forsk­ningen om arbetslivet (i vid bemärkelse) har hamnat i periferin. Dess tidigare framträdande position har kraftigt försvagats vad gäller såväl tilldelning av forskningsmedel som samhällspåverkande kraft. Problemen har diskuterats livligt bland forskarna och har mynnat ut i ett antal debattartiklar i pres­sen samt skrivelser till departement och forskningsfinansiärer. Målet är att flytta fram positionerna och verk­ligen vara en forskning vars resultat bidrar till ett bra arbets­liv och samhälle. 

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons