Annons

”Låt högskolorna få ha inträdesprov”

Om högskolorna hade inträdesprov till utbildningarna vilket garanterar att alla bedöms lika, skriver debattören.
Om högskolorna hade inträdesprov till utbildningarna vilket garanterar att alla bedöms lika, skriver debattören. Foto: Henrik Montgomery/TT

Ersätt högskoleprovet med ett inträdesprov för alla som vill komma in på högskolan. Det skulle kunna bli en viktig sporre för skolelever och ta bort varje misstanke om förtur genom ojämlika betyg, skriver professor Ramon Wyss.

Under strecket
Publicerad

Det finns en enkel lösning att undvika framtida kaos vad gäller högskoleprovet. Ersätt högskoleprovet med ett inträdesprov för alla som vill komma in på högskolan. Det garanterar likvärdig behandling. Friskolesystemet har sedan länge undergrävt förtroendet för rättvisa betyg som grund för antagningen till attraktiva utbildningar. En översyn av dagens antagning är viktig inte minst utifrån ett demokratiskt rättviseperspektiv som ska garantera alla medborgare lika möjligheter till utbildning. En sådan reform bör följas upp med en översyn av de två myndigheter som styr högskolesektorn.

Karin Röding föredrog, förståeligt nog, att slippa kaoset i höstens högskoleprov när hon avgick som generaldirektör för Universitets- och Högskolerådet, UHR, den 9 september. Sedan har vi fått höra i radio, sett på tv och läst i våra tidningar om förtvivlade tonåringar som hade hoppats på att skriva provet på hösten inför nästa års antagning. Högskoleprovet är en svensk institution som ett flertal ungdomar kommer i kontakt med – många flera gånger om – för vissa en årlig tävlan nästan som Vasaloppet.

Annons
Annons
Annons