X
Annons
X

P J Anders Linder: Låt HD-beslutet bli startskott för ökad rättssäkerhet

Det hör inte hemma i en rättsstat att straffa människor mer än en gång för samma brott. Följaktligen är det orimligt att ett och samma ärende kan leda dels till att Skatteverket utfärdar skattetillägg, dels till att domstolar dömer för skattebrott. Högsta domstolen gjorde det enda rätta när man i förrgår rev upp gammal praxis och slog fast denna viktiga princip.

Sedan kan man undra varför HD har skyndat så långsamt och lägger om kurs först efter att ha hamnat i kläm mellan Europadomstolen och självständigt agerande underrätter. Argumentet att skattetillägg inte ska ses som straff utan som någon sorts administrativ avgift har aldrig imponerat.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X